Toimintakulttuurin muutos

T

Taustaa toimintakulttuurin muutokselle

Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutokseen ohjaa kaksi pääsyytä: toimintaympäristö on muuttunut ja samanaikaisesti taloustilanne kiristyy edelleen.

Muutos on myös mahdollisuus. Mahdollisuus uudelleen organisointiin, yhteistyökumppanien kanssa tekemiseen, jäljelle jäävien toimitilojen monipuolisempaan käyttöön. Syvempään yhteisöllisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Miten toimintaympäristö muuttuu?

Pääkaupunkiseutu kohtaa ajan ilmiöt ensimmäisenä. Uskonnollisuuden kannalta olennaista on kasvava kulttuurinen ja uskonnollinen monimuotoisuus. Kirkon asema, sitoutuminen instituutioihin ja suhde auktoriteetteihin ovat muuttuneet. Kirkkoon kuuluu yli puolet helsinkiläisistä, mutta kirkollisten toimitusten määrä on tällä hetkellä laskusuunnassa.

Digitalisaatio on muuttanut tiedonvälityksen, yhteydenpidon ja yhteisön muodostamisen tavat. Perinteisin menetelmin tavoitetaan vain murto-osa kaupunkilaisista. Seurakuntalaisten oma aktiivisuus on haastanut kokoontuvan ja työntekijävetoisen toiminnan. Suunnitelmallisuuden sijaan korostuu spontaanius, toistuvuuden sijaan arvostetaan lyhytaikaista sitoutumista.

Sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi vaihtelee kaupungin sisällä huomattavasti. Yhden hengen taloudet ovat lisääntyneet. Maahanmuuttajien kotouttajina helsinkiläisillä on tulevina vuosina erityisen painava tehtävä.

Kirkko toivon merkkinä

Kirkko on toivon ja yhteyden merkki toivottomuuden ja vastakkainasettelun keskellä. Sen tehtävänä on varjella jokaisen oikeutta pyhään ja mahdollisuutta hyvään elämään. Ympäristöä suojeleva, rakkauteen sitoutuva ja uskoaan peittelemätön kristillinen yhteisö kääntää katseensa ulospäin ja vaikuttaa. Se ei rakenna erottavia muureja vaan purkaa niitä ja asettuu kärsivien rinnalle.

Seurakunta ja kirkko ovat yhteisö ja kansanliike, tiiviisti tai löyhästi sitoutuneiden moninainen joukko. Tekemistä ja toimintaa tärkeämpää on yhdessä eläminen.

Toimintakulttuurin muutos monistaa hyviksi koettuja käytäntöjä ja syventää seurakuntaelämän vaikuttavuutta tekemällä sitä näkyvämmäksi ja osallistamalla siihen entistä laajemmat joukot.

Miten toimintakulttuuri muuttuu?

I toimintaa ohjaa helsinkiläisen tarve.

II Etsitään hädänalaisimmat. Mennään sinne, mihin muut eivät mene.

III Ollaan enemmän yhdessä.

IV Reagoidaan rohkeasti ja ripeästi.

V Varustetaan työntekijät uuteen toimintakulttuuriin.

VI Käytetään tiloja monipuolisesti.

Lisätietoja toimintakulttuurin muutoksesta ja muutosehdotukset pdf:nä

Information också på svenska

 

Facebook kommentointi
Siirry työkalupalkkiin